Výběrové řízení na obsazení funkce Kvestor - Rektorát UTB

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: Kvestor.

Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání
  • praxe v oblasti ekonomicko-správní
  • praxe v řídicích funkcích, zkušenosti s řízením většího pracovního kolektivu
  • schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů
  • znalost problematiky vysokého školství výhodou
  • schopnost komunikace v angličtině
  • občanská bezúhonnost
  • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Nástup dle dohody.

Motivační dopis obsahující vize a záměry ve funkci zasílejte spolu s profesním životopisem do 14. 1. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
personální oddělení
Ing. Renata Bartošová
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: bartosova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání, výpis z rejstříku trestů, kopii osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.