Výběrové řízení na obsazení funkcí Ředitelů ústavů - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí Ředitelů ústavů:

 • Centrum polymerních materiálů
 • Ústav fyziky a materiálového inženýrství
 • Ústav chemie
 • Ústav inženýrství a ochrany životního prostředí
 • Ústav potravinářského inženýrství
 • Ústav výrobního inženýrství
Požadavky:
 • akademický nebo vědecko-výzkumný pracovník
 • řídící a manažerské schopnosti
 • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent
 • pedagogická a vědecká praxe, publikační činnost
 • komunikace v AJ

Předpokládaný nástup 1. 7. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 26. 4. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit doklad o dosažené vědecko-pedagogické hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 27. 3. 2008.