Výběrové řízení na obsazení míst ak. prac. ÚAA a ekonom FHS - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

Ústav anglistiky a amerikanistiky vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

1) AP pro obor Anglická filologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou (zástup za mateřskou dovolenou)
 
2) AP pro výuku angličtiny obecné a odborné - lektor
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení
Nástup dle dohody.
 

Fakulta humanitních studií dále vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pro ekonomické oddělení fakulty:

3) Ekonom
 
Požadavky:
  • SŠ, VŠ vzdělání ekonomického směru
  • znalost daňové a účetní problematiky
  • organizační schopnosti a analytické myšlení
  • znalost práce v MS Excel a Word
  • flexibilita
  • základní znalost anglického jazyka
Nástup dle dohody.
 

Přihlášky na pozice akademických pracovníků zasílejte do 25. 10. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti akademických pracovníků je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Přihlášky na pozici ekonoma zasílejte spolu s profesním životopisem do 2. 10. 2008 na stejnou adresu.