Výběrové řízení na obsazení míst akadem. i neakadem. - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení pro:

I. Ústav jazyků na pozici:
lektor/lektorka čínského jazyka
Požadavky:
 • VŠ vzdělání
 • znalost čínského jazyka - nejlépe rodilý mluvčí
 • komunikace v anglickém jazyce
 • pedagogické předpoklady
 • organizační schopnosti a samostatnost
 
II. nově vzniklý Ústav anglistiky a amerikanistiky na pozice:
ředitel/ředitelka ústavu
Požadavky:
 • pedagogicko-vědecká hodnost prof. nebo doc., popř. Ph.D. (CSc.)
 • řídící a manažerské schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, pracovní nasazení
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost
 • vítána je praxe ve vedoucích funkcích
 
asistent/asistentka ředitele ústavu
Požadavky:
 • SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
 • komunikace v anglickém jazyce
 • praxe v administrativní činnosti
 • základní znalost účetnictví
 • znalost práce MS Excel a Word
 • samostatnost a spolehlivost
 • organizační schopnosti
 
III. Ústav zdravotnických studií na pozice:
docent, popř. odborný asistent (Ph.D. nebo CSc.) pro obor psychologie
Požadavky:
 • zaměření: obecná a vývojová psychologie,
 • znalost psychologické problematiky ošetřovatelství
 • komunikace v anglickém jazyce
 
profesor nebo docent pro obor ošetřovatelství
Požadavky:
 • vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo docent pro obor ošetřovatelství
 • zkušenosti z týmové, řídící a koncepční práce
 • zájem o rozvoj Ústavu zdravotnických studií
 • aktivní znalost anglického jazyka
 
odborný asistent/asistentka pro obor ošetřovatelství
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství, titul Ph.D. (CSc.)
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost
 • komunikace v anglickém jazyce
 

Předpokládaný nástup u všech pozic: 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte pro pozice akademických pracovníků do 28. 6. 2008, pro pozici asistent - asistentka do 5. 6. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

FHS si vyhrazuje právo na případné neobsazení pozic.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 29. 5. 2008.