Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav managementu a marketingu
akademický pracovník pro výuku předmětu Manažerská etika
 
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
akademický pracovník pro výuku předmětu Informační systémy podniku
Požadována je:
  • pokročilá znalost prostředí Microsoft Dynamics NAV, vrze 5.0 se zaměřením na řízení ekonomiky, nákupní a prodejní logistiky, řízení servisních služeb
  • pokročilá znalost prostředí Oracle E-Business Suite se zaměřením na projektové řízení a personální management
 
Ústav ekonomie
akademický pracovník pro výuku předmětu Makroekonomie
 
Ústav financí a účetnictví
akademický pracovník pro výuku předmětu Finanční řízení podniku
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1. 9. 2009.

Přihlášky zasílejte do 28. 6. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.