Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav podnikové ekonomiky
Akademický pracovník pro výuku:
  • Podnikové ekonomiky a Inovační politiky
 
Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Akademický pracovník pro výuku:
  • právních předmětů a Sociologie
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 2. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 12. 1. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 13.12.2007.