Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav managementu a marketingu
Akademický pracovník (docent nebo odborný asistent) pro výuku se zaměřením na personální management a řízení lidských zdrojů
 
Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Akademický pracovník (docent nebo odborný asistent) pro výuku se zaměřením na oblast regionální analýzy a regionální politiky
 
Ústav financí a účetnictví
Akademický pracovník (docent nebo odborný asistent) pro výuku se zaměřením na oblast řízení výkonnosti firem
 
Ústav ekonomie
Akademický pracovník (docent nebo odborný asistent) pro výuku se zaměřením na oblast obecné ekonomie
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 28. 6. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a přehled publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 29. 5. 2008.