Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků a ředitelů ústavů - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro výuku následujících disciplín:

 • Kriminalistické technologie a systémy
 • Kriminologie
 • Projektování bezpečnostních systémů
 • Technika počítačů a komunikací
 • Standardizace v komunikacích
 • Fyzika v bezpečnostních technologiích
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru
 • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc., Ph.D., CSc.), popř. předpoklad brzkého zahájení doktorského studijního programu v oboru
 • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci na zahraničních i tuzemských projektech
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 4. 2010.

Ředitelé ústavů:

 • Ústav bezpečnostního inženýrství
 • Ústav elektroniky a měření
 • Ústav informatiky a umělé inteligence
 • Ústav počítačových a komunikačních systémů
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru
 • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc., Ph.D., CSc.)
 • pedagogicko-vědecké zkušenosti
 • zkušenosti s řízením kolektivu pracovníků
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 15. 3. 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 11. 3. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz

K žádosti o místa akademických pracovníků je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti. Uchazeči o pozice ředitelů ústavů předloží, kromě jiného, ještě písemný projekt činnosti a rozvoje pracoviště na období 2010 - 2015. (Odborné zaměření ústavu je uvedeno na www stránkách FAI.).

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 11. 2. 2010.