Výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ se zaměřením na:

  • Měření, elektrotechniku a mikroelektroniku
  • SW inženýrství, databázové systémy, programování v prostředí JAVA, NET, hradlová pole, počítačovou bezpečnost
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc.), případně dosažená vědecká hodnost (Ph.D., CSc.)
  • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci na zahraničních i tuzemských projektech
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup - listopad 2007.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 10. listopadu 2007 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 11. 10. 2007.