Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav jazyků a to pro:

1. Německá filologie se zaměřením na:
kontrastivní gramatiku, fonetiku, analýzu odborného textu
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Německá filologie
  • Pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.)
  • Předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci.
Nástup od 1. 2. 2008.
 
2. Anglická filologie se zaměřením na:
kontrastivní gramatiku, analýzu odborného textu, didaktiku anglického jazyka.
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie
  • Pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.)
  • Předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci.
Nástup od 1. 9. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 15. 12. 2007 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 15. 11. 2007.