Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav anglistiky a amerikanistiky
 1. vyučující pro obor Anglická filologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 2. lektor pro výuku angličtiny obecné a odborné.
 
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie
 • Předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Morální a občanská bezúhonnost

Nástup dle dohody.
 
 
Ústav jazyků
 1. vyučující pro obor Německá filologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru Německá filologie
 • Předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Morální a občanská bezúhonnost

Nástup 01. 01. 2010 (zástup za MD).
 
 
Ústav ošetřovatelství
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v ošetřovatelství nebo medicíně (zaměření na interní ošetřovatelství nebo interní medicínu), pedagogicko-vědecká hodnost výhodou
 • Praxe v oboru výhodou
 • Samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
 • Publikační činnost
 • Morální a občanská bezúhonnost
 • Znalost anglického jazyka

Nástup 01. 01. 2010.
 
 
Ústav porodní asistence
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v ošetřovatelství, medicíně nebo porodní asistenci (zaměření na gynekologii, porodnictví - porodní asistenci), pedagogicko-vědecká hodnost výhodou
 • Praxe v oboru výhodou
 • Samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
 • Publikační činnost
 • Morální a občanská bezúhonnost
 • Znalost anglického jazyka

Nástup 01. 01. 2010.
 
 
Ústav aplikovaných společenských věd
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v ošetřovatelství, medicíně nebo sociální práci (zaměření na sociální lékařství, zdravotně sociální práci), pedagogicko-vědecká hodnost výhodou
 • Praxe v oboru výhodou
 • Samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
 • Publikační činnost
 • Morální a občanská bezúhonnost
 • Znalost anglického jazyka

Nástup 01. 01. 2010.
 

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 1. 11. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.