Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav potravinářského inženýrství
se zaměřením na:
  • Analýzu potravin - 50% úvazek
 
Ústav bezpečnosti a řízení technologických rizik
se zaměřením na:
  • Ekonomickou teorii a aplikované ekonomické předměty - 100% úvazek
  • Management a bezpečnost - 100% úvazek
Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v odpovídajících oborech
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklad jejího získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup leden 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 5. 1. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 6.12.2007.