Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků IBT - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Institut bezpečnostních technologií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků: Akademický pracovník - profesor, docent v oboru: Materiálové vědy a inženýrství.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání (prof., doc.) v oboru
  • odpovídající pedagogická a vědecká praxe
  • publikační činnost
  • schopnost týmové práce
  • ochota k dalšímu vzdělání
  • praxe v oboru
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 11. 07. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.