Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků L,E - FLKR

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků.

Akademický pracovník - profesor
 
1. v oboru: Logistika
2. v oboru: Ekonomie
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • odpovídající pedagogická a vědecká praxe
  • publikační činnost
  • schopnost týmové práce
  • ochota k dalšímu vzdělání
  • praxe v oboru
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka příp. jiného světového jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 23. 8. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.