Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚKŘ - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav krizového řízení.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. dubna 2011.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 3. 3. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 3. 2. 2011.