Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚIP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav inženýrství polymerů pro zajištění předmětů:

  • Zpracovatelské inženýrství polymerů
  • Aplikovaná makromolekulární chemie
  • Vlastnosti polymerních materiálů
  • Procesy zpracování polymerů I a II
Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v oboru chemicko-technologického (preferovaná je chemie a technologie materiálů)
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká praxe u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • publikační činnost u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup v září 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 6. 9. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, profesní životopis a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 7. 8. 2008.