Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro IBT UH - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro nově zřízený Institut bezpečnostních technologií se sídlem v Uherském Hradišti.

Ředitel Institutu bezpečnostních technologií - akademický pracovník
 
4 akademické pracovníky na 100 % úvazek
asistent nebo odborný asistent se zaměřením na Ekonomickou teorii a aplikované ekonomické předměty
 
2 akademické pracovníky na 100 % úvazek
asistent nebo odborný asistent se zaměřením na Hospodářskou logistiku
 
2 akademické pracovníky na 100 % úvazek
asistent nebo odborný asistent se zaměřením na Management
 
Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v odpovídajících oborech
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • odpovídající pedagogická praxe a zapojení do vědecké práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 12. 7. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 12. 6. 2008.