Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚSKT a ÚPIIS - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro

Ústav statistiky a kvantitativních metod
akademický pracovník pro výuku statistických předmětů
 
Ústav průmyslového inženýrství a informačích systémů
akademický pracovník pro výuku předmětů Logistika a Informační systém podniku

Podmínkou je schopnost realizovat výuku i v anglickém jazyce!!

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., PhD., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. února 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 3. ledna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 3. 12. 2009.