Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚL a ÚSS - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav logistiky
2 akademičtí pracovníci pro výuku předmětů s logistickou tématikou
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • 1 akademický pracovník s vědecko-pedagogickým titulem profesor nebo docent
 • 1 akademický pracovník s vědeckou hodností CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
 • publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 
Ústav systémových studií
lektor/ka anglického jazyka s působností na detašovaném pracovišti Fakulty logistiky a krizového řízení v Prostějově
Požadavky:
 • VŠ vzdělání filologické nebo pedagogické
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • schopnost týmové spolupráce
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. února 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 10. ledna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 10. 12. 2009.