Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro IZS - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Institut zdravotnických studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav ošetřovatelství
AP v oboru Ošetřovatelství - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
AP v oboru Všeobecné lékařství (zaměření na interní medicínu) / Ošetřovatelství - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
 
Ústav aplikovaných společenských věd
AP v oboru Psychologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
AP v oborech Filozofie/Etika a Metodologie výzkumu (zaměření na tzv. pomáhající profese) - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
 
Ústav porodní asistence
Ředitel Ústavu porodní asistence
 
AP v oboru Porodní asistence - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
AP v oboru Gynekologie a porodnictví/Porodní asistence - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
 
Požadavky - místa akademických pracovníků:
 • VŠ vzdělání a praxe v příslušném oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka
Požadavky - ředitel ÚPA:
 • VŠ vzdělání a praxe v oboru porodní asistence
 • Pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.)
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • manažerské schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup na všechny pozice 1. září 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 6. června 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.