Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚE - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav ekonomie.

Požadavky:
  • vědecko-pedagogický titul profesor, docent, Ph.D. nebo doktorské studium před dokončením
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • vysoké pracovní nasazení, flexibilita
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 22. srpna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené pedagogicko-vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 22. 7. 2010.