Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚMK - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav marketingových komunikací se specializací na marketingové komunikace.

Požadavky:
  • vědecko-pedagogický titul profesor, docent, Ph.D. nebo doktorské studium před dokončením
  • pedagogická a odborná praxe
  • publikační činnost v oboru marketingových komunikací
  • organizační schopnosti, flexibilita, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 1. srpna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené pedagogicko-vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 1. 7. 2010.