Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚAA, ÚPA a ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav anglistiky a amerikanistiky
Akademický pracovník pro obor Anglická filologie
 
Ústav porodní asistence
Akademický pracovník pro obor Porodní asistentka
 
Ústav pedagogických věd
Akademický pracovník pro výuku pedagogických a andragogických předmětů
Akademický pracovník pro výuku předmětů z oblasti preprimární pedagogiky
Požadavky na všechny pozice akademických pracovníků:
  • VŠ vzdělání v daném oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost profesor, docent
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • publikační činnost v oboru
  • vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka

Průvodní dopis s profesním životopisem a upřesněním pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte do 17. dubna 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Večerková,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení jednotlivých pracovních pozic.