Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚTTTK - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky.

  • Akademický pracovník (na 50 % úvazek) se specifikací na dermatologii, farmakologii a imunologii
  • Akademický pracovník (na 50 % úvazek) se specifikací na anatomii a fyziologii člověka
Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v příslušném, resp. příbuzném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.
  • vědecko-pedagogická hodnost doc. nebo prof., nebo předpoklad pro brzkou habilitaci
  • odpovídající pedagogická a vědecká způsobilost
  • publikační činnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup v lednu 2009.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 10. 1. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, profesní životopis a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 11. 12. 2008.