Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚAA a ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav anglistiky a amerikanistiky
  • Akademický pracovník pro obor Anglická filologie (docent, Ph.D., CSc. výhodou)
  • Lektor pro výuku anglického jazyka
 
Ústav pedagogických věd
  • Akademický pracovník pro obor Psychologie (profesor nebo docent)
  • Akademický pracovník pro výuku speciálně pedagogických předmětů
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v daném oboru
  • u pedagogicko-vědeckých hodností profesor, docent a akademicko-vědeckých titulů Ph.D., CSc. publikační činnost v oboru
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka (pro Ústav pedagogických věd)

Průvodní dopis s profesním životopisem a upřesněním pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte do 26. června 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení jednotlivých pracovních pozic.