Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚAA - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav animace a audiovize se specializací na audiovizuální tvorbu.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., akademicko-vědecká hodnost Ph.D., CSc., případně studium doktorského studijního programu před dokončením
  • pedagogická a odborná praxe
  • komunikační schopnosti, organizační schopnosti, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. září 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 2. 7. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.