Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚAA - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav anglistiky a amerikanistiky - lektoři pro výuku angličtiny obecné a odborné. Jedna z pozic je zástup za MD a RD.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost

Nástup dle dohody.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 25. 9. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.