Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro IZS a ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

 
Institut zdravotnických studií
v oboru Ošetřovatelství – jedná se o zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou
v oboru Psychologie
v oboru Sociální práce (se zaměřením na práci ve zdravotnictví)
 
  • vědecko-pedagogická hodnost doc. nebo akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc. výhodou
 
 
Ústav pedagogických věd
v oboru preprimární a primární pedagogika
 
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc. nebo akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc., popř. předpoklad brzkého dokončení doktorského studijního programu pedagogika výhodou
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně a praxe v příslušném oboru, u oboru ošetřovatelství též Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • publikační činnost v oboru
  • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2012

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 16. 12. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.