Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚZS a ÚJ - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Institut zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství (zástupy za MD, RD)
v oboru Ošetřovatelství - pedagogicko-vědecká hodnost doc. nebo akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc. výhodou.
 
Ústav jazyků
v oboru Německá filologie – pedagogicko-vědecká hodnost prof. nebo doc.
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání a praxe v příslušném oboru,
  • osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu (platí pro obor Všeobecná sestra),
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci (publikační činnost v oboru)
  • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost,
  • úvazek 1,0.

Předpokládaný nástup: 3. 9. 2012.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 5. 5. 2012 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.