Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚPI - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav potravinářského inženýrství se zaměřením na:

  • Gastronomii
  • Technologii výroby potravin
Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v příslušném příp. příbuzném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklad jejího získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 21. srpna 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 22. 7. 2008.