Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚPI - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků (asistentů nebo odborných asistentů) pro Ústav potravinářského inženýrství se zaměřením na:

biologii a mikrobiologii
100% úvazek, ukončené VŠ vzdělání v oboru biologie a mikrobiologie, praxe v oblasti aplikace molekulárně-biologických metod
 
technologii výroby potravin
100% úvazek, ukončené VŠ vzdělání v oboru chemie a technologie potravin nebo příbuzných oborů
 
legislativu a řízení jakosti v potravinářském průmyslu
50% úvazek, zástup 1 rok za MD, ukončené VŠ vzdělání v oboru právo, příp. technologie potravin
 
fyzikální chemii
ukončené VŠ vzdělání nejlépe v oboru fyzikální chemie
Požadavky:
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklad jejího získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 26. 7. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 26. 6. 2008.