Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚKŘ - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav krizového řízení:

Akademický pracovník se zaměřením na analýzu rizik
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • pedagogicko-vědecká hodnost prof., doc., Ph.D./CSc. nebo předpoklad brzkého ukončení doktorského studijního programu
 • pedagogická a tvůrčí praxe
 • doložená publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru
 • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2017, výše úvazku 100%.

 
Akademický pracovník se zaměřením na aplikovanou kybernetickou bezpečnost
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • pedagogicko-vědecká hodnost prof., doc., Ph.D./CSc. nebo předpoklad brzkého ukončení doktorského studijního programu
 • pedagogická a tvůrčí praxe
 • doložená publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru
 • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2017, výše úvazku 100%.

Žádost s profesním životopisem zasílejte do 25. 9. 2017 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Bc. Lubomíra Šustková,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB).


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlásilo se 6 uchazečů

Termín zasedání komise: 6. 10.2017 – 1. kolo; 27.10.2017 – 2 kolo

Rozhodnutí: byli vybráni: analýza rizik – prof. Ing. František Božek, CSc.
                                  kybernetická bezpečnost – Ing. Pavel Valášek