Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚKŘ - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav krizového řízení.

2 akademičtí pracovníci pro výuku předmětů IZS ČR, Mimořádné události a krizové situace, Krizové a havarijní plánování, Bezpečnostní systém ČR a Bezpečnostní politika a prevence kriminality
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • akademický pracovník s vědeckou hodností CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
 • publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro pedagogicko a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 
akademický pracovník pro výuku předmětů Základy výpočetní techniky, Základy informatiky
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru oblasti aplikované informatiky
 • schopnost se dále vzdělávat v oboru, sledovat novinky a aplikovat je pro výuku
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 15. února 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 31. ledna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 31. 12. 2009.