Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚM - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav managementu

  • 1 akademický pracovník pro výuku předmětů Management, Manažerské metody,
  • 1 akademický pracovník pro výuku předmětu Marketing
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc., Ph.D., CSc.)
  • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
  • předpoklady pro pedagogickou činnost
  • zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. února 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 17. ledna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 17. 12. 2009.