Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚIP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav inženýrství polymerů.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání chemicko-technologického, případně příbuzného přírodního směru (chemie a technologie materiálů)
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • pedagogická a vědecká praxe u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • publikační činnost u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup únor 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 23. 1. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.