Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚMK - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav marketingových komunikací pro výuku oborů:

  • současný český jazyk a teorie komunikace
  • teorie a praxe marketingových komunikací a projektový management
  • ekonomie a ekonomika
Požadavky:
  • docent nebo odborný asistent
  • odborná a pedagogická praxe na VŠ
  • vysoké pracovní nasazení, bezúhonnost
  • schopnost vyučovat v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 14. 8. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 15. 7. 2008.