Výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků ÚAA - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst Akademický pracovník pro Ústav anglistiky a amerikanistiky.

  1. vyučující pro obor Anglická filologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
     
  2. lektor pro výuku angličtiny obecné a odborné
     
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost

Nástup dle dohody.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 22. května 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.