Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků ÚM - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ÚSTAV MATEMATIKY pro výuku základních matematických disciplín se zaměřením na:

  • matematickou analýzu
  • matematickou statistiku
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc., Ph.D., CSc.), popř. předpoklad brzkého zahájení doktorského studijního programu v oboru
  • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci na zahraničních i tuzemských projektech
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 26. 6. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
7601 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 27. 5. 2008.