Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - ÚPV FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav pedagogických věd.

Psycholog
se zaměřením na sociální, poradenskou nebo pedagogickou psychologii
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru psychologie
  • pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.), popř. předpoklad brzkého zahájení studijního doktorského programu v oboru psychologie
  • praxe v oblasti psychologického poradenství
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • aktivní znalost AJ
 
Pedagog
se zaměřením na speciální pedagogiku, sociální pedagogiku nebo učitelství sociálních předmětů
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru pedagogiky
  • pedagogicko-vědecká hodnost (Ph.D., Mgr.), popř. předpoklad brzkého zahájení studijního doktorského programu v oboru pedagogiky
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • aktivní znalost AJ

Nástup od 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 29. 5. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 29. 4. 2008.