Výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků - ÚPV FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD.

1. Psycholog
se zaměřením na sociální, poradenskou nebo pedagogickou psychologii;
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru psychologie,
 • pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.), popř. předpoklad brzkého zahájení studijního doktorského programu v oboru psychologie,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci,
 • aktivní znalost AJ;
Nástup od 1. 9. 2008.
 
2. Sociální pedagog
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru sociální pedagogika nebo sociální práce,
 • pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.), popř. předpoklad brzkého zahájení studijního doktorského programu v oboru sociální pedagogika nebo sociální práce,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci,
 • aktivní znalost AJ;
Nástup od 1. 9. 2008.
 
3. Filozof
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru filozofie, popř. teologie, sociologie apod.,
 • pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.),
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci,
 • aktivní znalost AJ;
Nástup od 1. 3. 2008.
 
4. Andragog
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru andragogika,
 • pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D.), popř. předpoklad brzkého zahájení studijního doktorského programu v oboru andragogika,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci,
 • aktivní znalost AJ;
Nástup od 1. 3. 2008.

Přihlášky zasílejte do 23. února 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín,

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 24. 1. 2008.