Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - ÚVI FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav výrobního inženýrství se zaměřením:

  • Jakost a metrologie - zástup za MD
  • Technické kreslení
  • Strojírenská technologie
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • vědecká hodnost (Ph.D., CSc.) nebo předpoklad pro její získání
  • odpovídající pedagogická praxe a zapojení do vědecké práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 17. 4. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 18. 3. 2008.