Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků ÚVI - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Akademický pracovník
pro předmět: Počítačová podpora konstrukce
pro předmět: Konstrukční polymery
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc., Ph.D., CSc.)
  • znalost práce v oblasti CAD aplikací
  • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci na zahraničních i tuzemských projektech
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. prosince 2009.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 15. 11. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.