Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - ÚVT-UH FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav vizuální tvorby v Uherském Hradišti na pozice:

  • Vedoucí ateliéru Vizuální komunikace
  • Akademický pracovník pro výuku ateliéru 3D, obalový design, vizuální komunikace
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • pedagogická praxe na VŠ
  • min. 5 let praxe v oboru
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce
  • morální bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 24. 5. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit doklad o dosaženém vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 24. 4. 2008.