Výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků - ÚZS FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ.

1. Odborný asistent
Požadavky:
 • VŠ vzdělání - všeobecná medicína, atestace v oboru gynekologie a porodnictví, Ph.D.
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Kladný vztah k akademickému prostředí a ke studentům
 • Úvazek 0,3
 
2. Lektoři
Požadavky:
 • VŠ vzdělání Mgr. (Ph.D. výhodou) - specializace Ošetřovatelství nebo Učitelství odborných předmětů pro SZŠ
 • Zahájení studia Ph.D. výhodou
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Zaměření:
  • registrovaná porodní asistentka s praxí v oboru gynekologie a porodnictví
  • registrovaná všeobecná sestra s praxí a specializací v oboru gerontologie, interna
  • registrovaná všeobecná sestra s praxí v chirurgii, popř. akutní a intenzívní péči
  • registrovaná dětská sestra nebo registrovaná všeobecná sestra s praxí v péči o děti

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008.

Přihlášky zasílejte do 1. března 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín,

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 31. 1. 2008.