Výběrové řízení na obsazení míst pro ÚAA, ÚJ a IZS - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro:

Ústav anglistiky a amerikanistiky
 1. vyučující pro obor Anglická filologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 2. lektor pro výuku angličtiny obecné a odborné - zástup za rodičovskou dovolenou
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Anglická filologie
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  Nástup dle dohody.
 
Ústav jazyků
 1. vyučující pro obor Německá filologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.)
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Německá filologie
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka
  Nástup od 1. 1. 2011.
 
Institut zdravotnických studií
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:
 1. Administrátor/technik IZS
  Požadavky:
  • min. SŠ vzdělání (vzdělání ve zdravotnickém oboru výhodou)
  • předpoklady pro práci administrativního charakteru
  • znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, apod.)
  • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka
  Přihlášky na pozici Administrátor/technik IZS zasílejte do 4. listopadu 2010.
  Nástup od 3. 1. 2011.
   
 2. Ústav ošetřovatelství: - akademický pracovník v oboru Ošetřovatelství - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání a praxe v příslušném oboru
  • Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka
  Nástup od 1. 2. 2011.
   
 3. Ústav aplikovaných společenských věd: - akademický pracovník v oboru Psychologie - pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání a praxe v příslušném oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka
  Nástup od 1. 2. 2011.
   

Průvodní dopis s profesním životopisem a upřesněním pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte do 21. listopadu 2010 (THP pozice do 4. 11.2010) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Večerková,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce na pozice akademických pracovníků je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.