Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚIP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav inženýrství polymerů pro zajištění předmětů:

  • Gumárenská technologie
  • Gumárenská výroba
  • Skladba a navrhování směsí
Požadavky:
  • magisterské vzdělání chemicko-technologického, příp. příbuzného přírodního směru (preferována je chemie a technologie materiálů)
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká praxe u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • publikační činnost u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 2. 2009.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 27. 12. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, profesní životopis a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 27. 11. 2008.