Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚSKM - FaME

Unvierzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav statistiky a kvantitativních metod se zaměřením na oblast statistiky a kvantitativních metod.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 9. 2008, případně dle dohody.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 2. 8. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a přehled publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 3. 7. 2008.