Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka ÚPI - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

Ústav potravinářského inženýrství vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Profesor, docent se zaměřením na technologii výroby potravin a analýzu potravin.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání - prof., doc. v oboru chemie a technologie potravin nebo příbuzných oborů
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. 3. 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 15. 02. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 15. 1. 2009.