Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚEM - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A MĚŘENÍ pro výuku předmětů se zaměřením na:

  • fyziku v bezpečnostních technologiích
  • senzorické systémy
Požadavky:
  • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického zaměření
  • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc., Ph.D., CSc.), popř. předpoklad brzkého zahájení doktorského studijního programu v oboru
  • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci na zahraničních i tuzemských projektech
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. listopadu 2009.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 10. 10. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
7601 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o bezúhonnosti a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.