Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka ÚTTDK - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

Ústav technologie tuků, detergentů a kosmetiky vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka: ODBORNÝ ASISTENT SE SPECIALIZACÍ NA TUKY A TENZIDY.

Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v příslušném příp. příbuzném oboru
  • vědecká hodnost Ph.D.
  • odpovídající pedagogická a vědecká způsobilost
  • publikační činnost
  • práce na PC (Microsoft Office)
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. 11. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 25. 10. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.